Πιστοποιήσεις

pistopoiiseis-cover

Πιστοποιήσεις Διαδικασίας Παραγωγής

Διασφαλίζουμε την ποιότητα των εργασιών σας, με πιστοποιήσεις κορυφαίων οργανισμών, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα & Διαδικασίες.

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο FSC-STD-40-004

Η πιστοποίηση FSC® έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των α΄ υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων που περιέχουν ως α΄ ύλη χαρτί ή ξυλεία ελεγχόμενης προέλευσης. Παρέχει τη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης διαχείρισης των δασών και κατανάλωσης προϊόντων που οι πρώτες ύλες τους προέρχονται από το δάσος (όπως ξυλεία, χαρτί), επιτρέποντας στους μεν καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα που προέρχονται από δάση που διαχειρίζονται υπεύθυνα και στις δε επιχειρήσεις να προσδίδουν αξία στα προϊόντα τους.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015

Η πιστοποίηση ISO 9001:2015 αφορά στην εσωτερική οργάνωση της εταιρίας και τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της σε όλους τους τομείς, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας την διάγνωση των αναγκών και προσδοκιών του πελάτη και τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησής του.

 

Σύστημα Sedex

Η Printfair είναι πιστοποιημένη με τον κώδικα SMETA (Sedex Members Ethical Trading Audit – Επιθεώρηση ηθικής δεοντολογίας μελών SEDEX). Αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί τις προδιαγραφές και τη δεοντολογία του SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού με μέλη επιχειρήσεις που δεσμεύονται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στην ηθική δεοντολογία μέσα στο πλαίσιο των αλυσίδων εφοδιασμού τους.

 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015

Η πιστοποίηση ISO 14001:2015 παρέχει μία συστηματική προσέγγιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS), με αποτέλεσμα πιο πράσινες, πιο βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση